plnenie

 

Plnenie klimatizácie, alebo výmena chladiva sa vykonáva, buď pri úniku chladiva, alebo po určitom časovom období, cca raz za 3 roky. Túto činnosť musí vykonávať profesionálne vybavená odborná dielňa, aby boli dodržané zásady technologického postupu. Nedodržaním technologických postupov môže dôjsť k závažným poškodeniam klímy a ich odstránenie stojí stovky eur.

Používame veľmi kvalitnú plničku s vysokou kapacitou, takže okrem osobných a úžitkových automobilov sme schopný naplniť aj autobusy, kamióny a rôzne poľnohospodárske stroje.

Približná cena kompletného naplnenia je 25 € s DPH.